กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
นโยบายของบริษัท
มุ่งมั่นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตอบสนองข้อกำหนด
และความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ประวัติของกลุ่มบริษัท ยูเนี่ยน เปเปอร์ คาร์ตอนส์ จำกัด
             กลุ่มบริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์ คาร์ตอนส์ จำกัด ( ยูพีซีกรุ๊ฟ) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521โดยมีบริษัทแม่ คือบริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์
คาร์ตอนส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท   เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ

             เพื่อให้คุณภาพของสินค้าและการบริการกระจายไปในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ทางฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงความสำคัญในการ
ผลิตสินค้าและตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ปริมาณและต้นทุนของวัตถุดิบ โดยทางบริษัท ได้เปิดสาขาใหม่ในเขตอุตสาหกรรม
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

             ในปี 1986 ได้ก่อตั้ง บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ

             ในปี 1990 ได้ก่อตั้ง บริษัท ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 153 หมู่ 17 ซอย 5/2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตสินค้าหลักคือกล่องกระดาษ

             ในปี 1991 ได้ก่อตั้ง บริษัท ยูเนี่ยน คาร์ตอนส์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 86 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ ตำบลบางสมัคร
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 ผลิตสินค้าหลัก คือผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ

             ในปี 1993 ได้ก่อตั้ง บริษัท แม็ค พริ๊นท์แอนด์ แพค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษอ๊อฟเซท และในปี 1997 UPC ได้ร่วม
ลงทุนกับ บริษัทในเครือของ บริษัท โอจิ เปเปอร์ จำกัด (ผู้ผลิตกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น) คือ บริษัท โอจิ อินเตอร์ แพค จำกัด ก่อตั้ง
บริษัท ยูเนี่ยนแอนด์โอจิ อินเตอร์แพค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษและตระแกรงกระดาษลูกฟูก 5 และ 7 ชั้น ลอน A
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ HIPLE-ACE

             ในปี 1994 ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 25000 ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตกระดาษคราฟท์ทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนคุณภาพ ปัจจุบันได้จำหน่ายให้กับ บริษัทยูพีซี
และผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกรายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ก่อตั้ง ยูพีซีกรุ๊ฟ

ด.ร. ชิน    ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ

คุณ อัจฉรา    ชินเศรษฐวงศ์ รองประธานกรรมการผู้จัดการ

  ครอบครัวชินเศรษฐวงศ์