กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระดาษ
กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นปะหน้า 2 แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง ที่นิยมใช้กัน
โดยทั่วไปจะมี 3 ประเภท คือ
1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)
ประกอบไปด้วย กระดาษ แผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้รองหรือกันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset

ลอนมาตรฐาน : B, C, E
2 ชั้น (Single Face)
2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก เช่น นิยมผลิตเป็นกล่องลูกฟูกทั้งแบบ ไดคัท และ RSC

ลอนมาตรฐาน : B, C, E
3 ชั้น (Single wall)
3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double wall)
ประกอบไป ด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับผลิตกล่อง RSC ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถรับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดี

ลอนมาตรฐาน : BC (ลอนB จะอยู่ด้านนอก ส่วนลอนC จะอยู่ด้านใน)
5 ชั้น (Double wall)