กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
ชนิดของลอนกระดาษ
ลอน A
ให้ค่าความแข็งแรงของกล่องในการรับน้ำหนักเมื่อเรียงซ้อน (ค่า Box Compression Strength) ได้มากกว่าลอน C และลอน B ตามลำดับ
ลอน A
ลอน B
จะให้ค่าในการรับแรงกดลอนลูกฟูกในแนวนอน (ค่า Crush Resistance) ได้มากกว่าลอน C และ A ตามลำดับ นิยมใช้มาผลิตกล่องแบบไดคัท
ลอน B
ลอน C
เป็นลอนนิยมมาก โดยมีการนำมาใช้แทนลอน A เพิ่มขื้น เนื่องจาก การผลิตลอน C ใช้กระดาษน้อยกว่าการผลิตลอน A
ลอน C
ลอน E
เป็นลอนที่มีขนาดเล็กมาก นิยมนำมาใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อบริโภค หรือ ตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม ซึ่งกระดาษปะหน้านั้นมีให้เลือกหลากสีสัน
ลอน E