กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
ชนิดของกระดาษ

กระดาษคราฟท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
2. กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)

1. กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
KA
สำหรับทำผิวกล่องเกรด A เป็นกระดาษคราฟท์ ที่มีผิวด้านนอกสีทอง มีคุณสมบัติความแข็งแรง ทนทาน นิยมทำเป็นกล่องบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับการผลิตกล่องบรรจุสินค้าทุกชนิด ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า ด้าย อาหารทะเลแช่แข็งและอาหารกระป๋อง ชิ้นส่วนยานยนต์ กล่องเฟอร์นิเจอร์ เพิ่งความมั่นใจของรูปแบบการเรียงซ้อน และป้องกันแรงกระแทก รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ

น้ำหนักมาตรฐาน มี 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร
KA
KJ
เกรด KJ กระดาษทำผิวกล่องชนิดใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น กระดาษเกรด KJ จะมีความแข็งแรงสูง และมีระดับ ความชื้นที่เหมาะสม มีสีธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ทดแทน กระดาษเกรด KA ได้

น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร
KJ
KP
เป็นกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องสำหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด

น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร
KP
KS 170 (white)
สำหรับทำผิวกล่องเกรด KS 170 (white) เป็นกระดาษทำผิวด้านนอกเป็นสีขาว มีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่บรรจุ นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ และ ดอกไม้เพื่อการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแช่แข็ง

น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร
KS 170 (white)
2. กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
CA
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน สำหรับทำผิวกล่องสีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้สีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองกระดาษ KS
ส่วนความแข็งแรงมากก่วา KI เหมาะสำหรับเป็นกล่องบรรจุสินค้าในประเทศ นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารกระป๋อง เครื่องแก้ว ผ้าอนามัย การพิมพ์ภาพสี สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น

น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร
CA