กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
หลักการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
คือ นำกระดาษที่ใช้ทำลอน (Corrugating Medium) เข้าเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูกโดยวิ่งผ่านลูกลอน เพื่อกดให้เกิดลอน และประกบด้วยกระดาษปะผิว (Liner) โดยใช้กาวในการยึดติด และทำให้แห้งตัวโดยการผ่านแผ่นความร้อน จากนั้นตัดให้ได้ขนาดตามความต้องการ

เครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator)
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ Single Facer Section และ Double Facer Section ดังนี้
1.Single Facer Section :เป็นส่วนที่ทำการขึ้นรูปลอนโดยอยู่ในส่วน Wet End ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้
- Mill Roll Stand : ทำหน้าที่ยึดจับแกนของม้วนกระดาษ
- Splicer : ทำหน้าที่ในการตัด ต่อ เปลี่ยนม้วนกระดาษนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ร่วมกับ Mill Roll Stand ในการปรับความตึงของกระดาษในระหว่างการผลิต
- Pre-heater : ทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่กระดาษประผิวก่อนทำการติดกาวเพื่อลดความชื้นของกระดาษ
- pre-condition : เครื่องจักรบางเครื่องที่มีความเร็วสูง หรือมีการใช้กระดาษทำลอนที่มีความหนา หรือมีน้ำหนักมาตรฐานมากอาจมีอุปกรณ์นี้เพื่อทำหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ปรับสภาพกระดาษทำลอนให้ดูดซึมกาวได้ดีขึ้น
- Corrugating Roll : ทำหน้าที่ในการขึ้นรูปลอน (คล้ายเครื่องบดปลาหมึก) ประกอบด้วย Roll 2ลูก คือ
- Upper Corrugated
- Lower Corrugated Roll

2.Double Facer Section : เป็นส่วนของลูกฟูกที่ทำหน้าที่ประกบกระดาษฟูกหน้าเดียวเข้ากับกระดาษประนอก เข้าสู่ส่วน Dry end ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ท่สำคัญดังนี้
- heating Section
- Cooling Section
- Rotary Shear
- Slitter & Score