กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
ประเภทของกล่อง

กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)
ลักษณะ
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างชนกันสนิท
การใช้งาน
ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป มีความแข็งแรงพอประมาณ
ตัวอย่าง
กล่องคอมพิวเตอร์ , กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ


กลอ่งฝาเกย OSC (OverlapSlotted Container)
ลักษณะ
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน
การใช้งาน
ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรงมาก สามารถป้องกันการสูญหายของสินค้า ที่ถูกบรรจุได้
ตัวอย่าง
เครื่องซักผ้า ตู้เย็น


กล่องผลไม้ FTHS (Full Telescope Half Slotted)
ลักษณะ
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม สามารถเปิดได้โดยแยกกล่อง ที่สวมกันอยู่ หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง โดยใช้ลักษณะของกล่อง FTD กับ RSC มาผสมกัน มี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบน และด้านล่างได้ โดยมีฝาแบบฝาชน
การใช้งาน
ประกอบตัวกล่องได้ง่าย ประหยัดเวลา
ตัวอย่าง
กล่องผลไม้


กล่องฝาครอบ FTD ((Full Telescope Design Style Box)
ลักษณะ
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง เปิดด้านล่าง 1 กล่อง และ เปิดด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท
การใช้งาน
ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจน ในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศ
ตัวอย่าง
กล่องใส่ดอกไม้


กล่องไดคัท (Die-Cut)
ลักษณะ
ขึ้นอยู่กับความต้องการ และลักษณะของสินค้า มีความแข็งแรง สวยงาม สามารถทำตามรูปร่าง ของสินค้าได้
การใช้งาน
รูปแบบที่สวยงาม สามารถออกแบบใช้งานได้ตามประสงค์
ตัวอย่าง
ใส่ผลไม้ ของเล่น หรือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์